Cэзпарксервис / Медиа / Новости / 19.02.2016 Індустріальний розвиток Закарпаття: бути чи не бути?

19.02.2016 Індустріальний розвиток Закарпаття: бути чи не бути?

Про можливості та перспективи розвитку мережі індустріальних парків на Закарпатті розмірковує Паращинець Марина, заступник директора керуючої компанії «Сезпарксервіс».

В останні роки ситуація у промисловості Закарпаття погіршується. Це підтверджується падінням промислового виробництва, скороченням діючих підприємств та відсутністю нових виробничих потужностей. Зважаючи на несприятливі зовнішні обставини — бойові дії на сході країни і загальний макроекономічний фон, змінити таку ситуацію зможуть тільки ефективні інструменти та сприятливі умови для розвитку виробництва. Такі інструменти економічного розвитку територій як індустріальні парки та промислові зони вже понад століття застосовуються в країнах із розвинутою економікою. Термін «індустріальний парк» в Україні законодавчо закріплено лише у 2012 році. На Закарпатті про індустріальні можливості заговорили набагато раніше, та, навіть, розпочали підготовку до реалізації масштабних промислових проектів.

Приховані резерви

Які ж резерви Закарпаття у контексті індустріального розвитку? За підрахунками експертної групи вже сьогодні в області є можливості для створення від семи до десяти індустріальних парків , які можуть забезпечити розвиток таких галузей економіки регіону, як автомобілебудування, електронна промисловість, приладобудування, деревообробна, меблева, легка промисловості та інші. Такі проекти можуть ефективно реалізовуватись в Ужгородському, Перечинському, Мукачівському, Берегівському, Хустському, Виноградівському, Свалявському, Іршавському та Тячівському районах. Це ті приховані регіональні можливості, які зможуть надати новий поштовх промисловій модернізації та економічному зростанню Закарпаття.

Ключові умови

Щодо ключових умов для розвитку мережі індустріальних парків у регіоні, то це питання необхідно розглядати в комплексі таких ключових складових як стимули, розвиток інфраструктури та підтримка влади.

Щодо стимулів, то мова йде про дієві механізми залучення інвесторів. Умови інвестування у межах індустріального парку повинні бути вигідними та, безперечно, законодавчо стабільними. З економічної точки зору, такі умови мають бути направлені на зниження собівартості продукції, виробленої в межах індустріального парку. Для залучення резидентів необхідно задіяти увесь арсенал державної підтримки через встановлення фіскальних, кредитних, освітніх та інших стимулів, гарантувавши при цьому захист інвестицій, прозорість та незмінність правил гри протягом встановленого законодавством терміну.

Також однією із ключових умов для залучення інвесторів є інфраструктурний розвиток, адже потенційних резидентів парку цікавить не просто документально зареєстрований індустріальний парк, а конкретні умови та конкурентні переваги для розвитку власного виробництва: параметри земельної ділянки, потужності підведеної інженерної інфраструктури, транспортно-логістичні можливості, трудовий потенціал, вартість ключових ресурсів і т.п. Для керуючої компанії фінансові навантаження у розбудову необхідних зовнішніх та внутрішніх інженерно-транспортних мереж є значними, а з економічної точки зору просто невигідними. Для розвитку мережі індустріальних парків у регіоні потрібно розробити та втілити обласну цільову програму розвитку інфраструктури індустріальних парків, яка полягатиме у залученні державного фінансування у розбудову та підведення зовнішньої інженерно-транспортної інфраструктури до найбільш перспективних промислових майданчиків . Реалізація такої програми дозволить значно скоротити й терміни на облаштування індустріальних парків, що значно підвищить їх конкурентоздатність.

Третя складова — підтримка влади. У даному контексті, регіональна влада повинна виступити гарантом того, що інвесторам, які вкладатимуть кошти в економіку Закарпаття та її промисловий розвиток, працюватиметься тут не гірше ніж у своїй країні. Від влади потрібне всебічне сприяння як на етапі створення й інфраструктурної розбудови індустріальних парків, так і у процесі їх функціонування . Така підтримка з боку влади відіграватиме активну роль у формуванні інвестиційного іміджу Закарпаття та залученні резидентів індустріальних парків.

Ініціатива та співпраця регіональної влади та приватних інвесторів у створенні індустріальних парків дозволить більш ефективно використати індустріальні можливості регіону, незважаючи на законодавчі бар’єри та регуляторні процедури, адже шлях від юридичного оформлення парку до включення його в Державний реєстр непростий. Наша компанія (прим., ТОВ «Сезпарксервіс» – керуюча компанія індустріального парку «Соломоново») вже пройшла цей шлях, тому ми готові ділитися своїм досвідом у створенні індустріального парку та стратегічному плануванні його розвитку.

Незаперечний ефект

Стосовно ефективності індустріальних парків, світова практика показує: на одному гектарі території парку створюється в середньому 50 робочих місць, а рівень інвестицій складає від 1 до 5 млн. дол. США. Акцентувати на ефекті для регіону не потрібно, адже математичні розрахунки доволі прості і говорять самі за себе.

Враховуючи унікальне геополітичне розташування та транспортно-логістичні можливості Закарпаття, можна з впевненістю говорити про значні перспективи промислового розвитку. Залишається трансформувати їх в реальні дії та ініціативи, які дадуть поштовх до створення мережі індустріальних парків як нового дієвого інструменту економічного зростання регіону та базису для розвитку інновацій.

Марина Паращинець для businessz.com.ua