Cэзпарксервис / Медиа / Новости / 19.04.2021 Анализ плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Медиа

19.04.2021 Анализ плана мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года. И одно из основных направлений деятельности - переход на экологические виды транспорта. Мы проанализировали, какие шаги планируются в ближайшем будущем, чтобы приблизиться к амбициозной цели - 75% доли электротранспорта во внутреннем сообщении в 2030 году.

Далі мовою оригіналу

Більшість таких заходів спрямовані на розвиток електромобільної інфраструктури в Україні, зокрема, щодо впорядкування регуляторної бази та розширення мережі зарядних станцій, у тому числі створення національної мережі швидкісних зарядних станцій та станцій вздовж доріг міжнародного значення.

Серед конкретних кроків для переходу на електричний транспорт – залучення коштів міжнародних фінансових організацій з метою придбання електротранспорту для міст України; реалізація проекту “Міський громадський транспорт України” між Україною та ЄІБ.

Що стосується підтримки виробництва електричного транспорту, планується, зокрема, розробка механізму щодо часткової компенсації транспортних засобів вітчизняного виробництва та/або відсотків за кредитами, та/або лізингових платежів на придбання транспортних засобів.

Крім того, є декілька кроків з метою підвищення екологічності транспорту, наприклад, дорожні збори залежно від рівня екологічних норм автомобіля, реформування системи здійснення контролю за технічним станом тощо.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Оновлення міського транспорту з переважним переходом на електротранспорт

 • реалізація Фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт України” між Україною та Європейським інвестиційним банком)

Забезпечення комплексного інноваційного розвитку електротранспорту

 • створення національної мережі швидкісних електрозарядних станцій для електромобілів
 • законодавче стимулювання виробництва електромобілів в України

Впровадження економічних та інших заходів стимулювання використання в містах екологічно більш чистих видів транспорту, зокрема електромобілів, міського електричного транспорту – метрополітенів, трамваїв, тролейбусів, електробусів, а також велосипедного (систем громадського прокату велосипедів) транспорту

 • розроблення та впровадження транспортних моделей великих міст з метою оптимізації пасажирського сполучення та підготовки до активного розвитку мережі електротранспорту у містах, інтегруючи (за можливості) у моделі споживання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії
 • залучення коштів міжнародних фінансових організацій з метою придбання електротранспорту для міст України

Стимулювання використання альтернативних джерел енергії, а також екологічних видів транспорту та спецтехніки

 • підготовка пропозицій щодо розроблення нормативної бази щодо розвитку інфраструктури стосовно виробництва та експлуатації електромобілів, гібридів
 • підготовка пропозицій щодо здійснення заходів із стимулювання використання транспортом електричної енергії та альтернативних видів палива (біоетанол, біодизель, біометан, водень)
 • проведення аналізу та підготовка пропозицій щодо впровадження заходів з економічного стимулювання переходу вантажного та пасажирського транспорту на більш екологічні види транспорту (залізниця, внутрішній водний транспорт)
 • розроблення проекту Закону України “Про інфраструктуру зарядних станцій для електричних транспортних засобів”
 • розроблення Концепції державної політики у сфері розвитку інфраструктури зарядних станцій для електричних транспортних засобів
 • розроблення плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері розвитку інфраструктури зарядних станцій для електричних транспортних засобів
 • створення інтерактивної карти сприятливих місць розташування зарядних станцій для електромобілів
 • створення системи моніторингу та збору даних споживання електричної енергії зарядними станціями для електромобілів з метою забезпечення управління попитом та балансування енергетичної системи
 • визначення на законодавчому рівні прав та обов’язків оператора електрозарядних станцій, порядок та умови участі їх на ринку електричної енергії, прав та обов’язків операторів системи розподілу, постачальників та споживачів під час використання електрозарядних станцій, удосконалення процедури приєднання електрозарядних станцій до мережі електричної енергії
 • визначення на законодавчому рівні технічних вимог з програмних рішень з питань врегулювання особливостей розміщення, будівництва та експлуатації електрозарядних станцій та встановлення, зокрема, на автозаправних станціях обладнання для заряджання електричних транспортних засобів

Забезпечення за участю місцевих держадміністрацій поетапної заміни автомобільного транспорту на електротранспорт, зокрема шляхом залучення кредитів на сприятливих умовах, удосконалення законодавства тощо

 • створення національної мережі автозарядних станцій для електромобілів вздовж доріг міжнародного значення

ОНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТУ, ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТРАНСПОРТУ

Запровадження механізму стимулювання поетапної модернізації та розвитку транспортної інфраструктури, оновлення транспортних засобів для потреб галузі, зокрема удосконалення системи управління розвитку транспортної інфраструктури та виконання плану розвитку транспортної мережі на основі національної

 • розроблення механізму стимулювання оновлення транспортних засобів для потреб галузі шляхом часткової компенсації транспортних засобів вітчизняного виробництва та/або відсотків за кредитами, та/або лізингових платежів на придбання транспортних засобів

Впровадження системи дорожніх зборів з користувачів автомобільних доріг залежно від екологічного класу автомобіля

 • проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо запровадження зборів за проїзд великовантажними транспортними засобами з урахуванням рівня екологічних норм автомобілів відповідно до додатка II Директиви 99/62/ЄС про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певних типів інфраструктури

Впровадження механізму економічного стимулювання перевізників для зменшення викидів забруднюючих речовин та парникових газів, зниження рівня шумів від

транспортних засобів

 • проведення аналізу та підготовка пропозицій щодо надання податкових пільг перевізникам, які застосовують транспортні засоби, оснащені електричними двигунами та двигунами, які працюють на природному стисненому (CNG) або зрідженому (LNG) газі (метан)

Здійснення комплексу регуляторних і фіскальних заходів, зокрема запровадження міжнародних екологічних норм для транспортних засобів, удосконалення механізму використання альтернативних моторних палив, впровадження економічних стимулів під час введення в експлуатацію транспортних засобів більш високого екологічного рівня

 • впровадження системи дорожніх зборів з учасників дорожнього руху залежно від рівня екологічних норм автомобіля
 • впровадження заходів щодо стимулювання використання екологічно більш чистих видів транспорту

ПЕРЕВІРКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

Реформування системи здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів та запровадження механізму проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час іх експлуатації на дорозі

 • розроблення законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
 • розроблення проектів нормативно-правових актів щодо реформування системи здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів відповідно до положень Директиви 2014/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 р. про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів і припиняє дію Директиви 2009/40/ЄС

Проведення перевірок використання транспортних засобів понад установлений виробником строк

 • підготовка пропозицій щодо здійснення контролю за використанням транспортних засобів понад установлений виробником строк

Аналіз плану заходів транспортної стратегії до 2030 року

Автор: Прес-служба ФАУ