Cезпарксервіс / Інвесторам / Законодавча база

Законодавча база

Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 № 5018-VI набрав чинності 4 вересня 2012 р. Нормативний акт ? ключовий елемент інвестиційної реформи України, який покликаний радикально підвищити її інвестиційну привабливість. Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури. Закон гарантує і захищає права інвесторів.

З метою надання державної підтримки функціонування індустріальних парків в Україні створено Реєстр індустріальних парків . Включеним до Реєстру індустріальним паркам передбачено надання наступних форм державної підтримки:

  1. облаштування території індустріальних парків може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  2. до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів (до 10 % від вартості проекту будівництва) не залучаються ініціатори створення, керуючі компанії та учасники індустріального парку, включеного до Реєстру;
  3. звільняється від оподаткування митом устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення, керуючими компаніями для облаштування індустріальних парків, а також учасниками для здійснення господарської діяльності в їх межах.

Процедура включення індустріальних парків до Реєстру індустріальних парків затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2016р. №216 «Про порядок включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків».

Процедура затвердження переліків устаткування, обладнання та комплектуючих до них матеріалів, які звільняють від оподаткування митом, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013р. №558 «Про порядок затвердження переліків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами, ввозяться на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків – суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків і які звільняються від оподаткування митом».

Головним центральним органом виконавчої влади, відповідальним за розвиток мережі та сприяння функціонуванню індустріальних парків в Україні, визначено Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.

Постанова Кабінету Міністрів України №558 від 19 червня 2013р

Постанова Кабінету Міністрів України № 216 від 16 січня 2013р